You are currently viewing Milline on pärandi vastuvõtmise kord Eestis ?
smart

Milline on pärandi vastuvõtmise kord Eestis ?

Eestis hõlmab pärandi vastuvõtmine õiguslikku protsessi, mis hõlmab mitmeid etappe. Siin on üldine ülevaade menetlusest:

  1. Surmateade:

Kui te saate surmajuhtumist teada, peaksite sellest teatama kohalikule riiklikule registrile (rahvastikuregistrile). Seda saab tavaliselt teha kohalikus omavalitsuse büroos, kus surnud isik oli registreeritud.

2.Surmatunnistuse saamine:

Surmatunnistuse väljastab Perekonnaseisuamet. Seda dokumenti vajate pärimisprotsessi jätkamiseks.

3: Testamendi leidmine:

Kontrollige, kas surnud isik jättis testamendi. Kui on olemas testament, tuleb see esitada notarile. Kui testamenti ei ole, kohaldatakse pärimisreegleid ilma testamendita. (Siin on juhised, kuidas kirjutada testamenti Eestis https://www.eesti.ee/en/legal-advice/succession-and-bequest/will )

4.Notari määramine:

Eestis mängib notar pärimisprotsessis olulist rolli. Notari võivad valida pärijad või vajaduse korral määrata kohus. Siin saate broneerida notari https://www.notar.ee/en

5.Varade ja kohustuste inventuur:

Notar aitab koostada surnud isiku varade ja kohustuste inventuuri. See hõlmab kõikide varade ja võlgade kindlaksmääramist ja hindamist.

6.Võlausaldajate teavitamine:

Lahkunu võlausaldajaid tuleb teavitada. Võlausaldajatel on oma nõuete esitamiseks teatud ajavahemik.

7.Otsus vastuvõtmise või loobumise kohta:

Kui inventuuri ja võlausaldajate teavitamise protsessid on lõpule viidud, peavad pärijad otsustama, kas võtta pärand vastu või loobuda sellest. Kui pärijaid on mitu, peavad nad end kooskõlastama ja tegema ühise otsuse.

8.Pärimisleping:

Kui pärijad otsustavad pärandi vastu võtta, koostatakse ja allkirjastatakse pärimisleping. Selles lepingus määratakse kindlaks vara jagamine pärijate vahel.

9.Varade jaotamine:

Pärast pärimislepingu allkirjastamist aitab notar varade üleandmisel vastavatele pärijatele vastavalt kokkulepitud tingimustele.

10.Pärandimaksu tasumine:

Eesti ei ole pärandimaksu riigisiseselt pärimise teel saadud varalt. Siiski on oluline olla teadlik, et maksuseadused võivad muutuda, ja on soovitatav kontrollida, kas maksueeskirju on ajakohastatud või muudetud.

11.Protsessi lõpuleviimine:

Notar väljastab pärimistunnistuse, mis kinnitab pärimisprotsessi lõpuleviimist.

Oluline on märkida, et tegemist on üldise ülevaatega ning konkreetsed üksikasjad ja nõuded võivad sõltuvalt asjaoludest erineda Soovitav on konsulteerida kohaliku notari või juristiga, et tagada vastavus kehtivatele eeskirjadele ja saada konkreetsest olukorrast lähtuvaid individuaalseid juhiseid.

Kui see artikkel oli sulle kasulik, siis võib sulle meeldida ka“4 lihtsat sammu parima kinnisvaramaakleri leidmiseks Eestis“.

Lisa kommentaar